• WETT – see on Teie logistikapartner Venemaa,
    SRÜ ja Euroopa turgudele sisenemisel
  • WETT – see on tõhusad lahendused kaubavedude,
    tollivormistuse ja laoteenuste vallas
  • WETT - see on komplekslogistika Teie ettevõttele
Online -päring:
Thanks
Your request has been sent
Error
Fill in the fields highlighted in red

Vene Föderatsioonis tollivormistamiseks vajalike dokumentide loetelu:

- tellija põhikirja notariaalselt kinnitatud koopia; - tellija asutamislepingu notariaalselt kinnitatud koopia või asutajate nimekiri (aktsionäride register) (selle olemasolu korral); - tellija asutamisotsuse notariaalselt kinnitatud koopia; - tellija osanikeks olevate juriidiliste isikute asutamisdokumentide notariaalselt kinnitatud koopiad; - tellija ühtsesse riiklikku juriidiliste isikute registrisse (või ühtsesse riiklikku eraettevõtjate registrisse) kandmise tunnistuse notariaalselt kinnitatud koopia; - tellija kui juriidilise isiku (või eraettevõtja) maksuasutuses arvelevõtmise tunnistuse notariaalselt kinnitatud koopia, milles on ära näidatud maksumaksja identifitseerimiskood INN, põhiline riiklik registreerimisnumber OGRN ja arvelevõtmise põhjuse kood KPP; - tellija viimase aruandeperioodi bilansi originaal, millel on maksuasutuse märge selle vastuvõtmise kohta; - pangatõendi originaal pangakontode (valuuta- ja rublakontode) avamise kohta tellija kui ka välismajandustegevuses osaleja poolt (kehtivusaeg: 1 kuu); - tellija poolt kinnitatud koopia tellija osanike (aktsionäride) protokollist või tellija ainuosaniku (ainuaktsionäri) otsusest ainuisikulise täitevorgani määramise kohta; - tellija ainuisikulise täitevorgani määramise käskkirja tellija poolt kinnitatud koopia; - tellija ainuisikulise täitevorgani passi koopia; - pearaamatupidaja määramise käskkirja tellija poolt kinnitatud koopia; - tellija pearaamatupidaja passi koopia; - ühtse riikliku juriidiliste isikute registri (või ühtse riikliku eraettevõtjate registri) väljavõtte originaal tellija riikliku registreerimise kohta juriidilise isikuna (või eraettevõtjana) (kehtivusaeg: 1 kuu); - tellija poolt kinnitatud koopia tellija ainuisikulise täitevorgani tööloast (välisriikide kodanikel); - tellija poolt kinnitatud koopia tellija ainuisikulise täitevorgani registreerimistõendist (sissekirjutustõendist) (välisriikide kodanikel); - tellija poolt kinnitatud koopia tellija asukohajärgse ruumi rendilepingust või koopia dokumendist, mis kinnitab tellija omandiõigust tema asukohajärgsele ruumile.
Meie
partnerid
edasi