• WETT – logistiikkakumppaninne lähtiessänne
    Venäjän, IVYn ja Euroopan markkinoille
  • WETT – kokonaisvaltaisia ja tehokkaita kuljetus-,
    tullaus- ja varastointiratkaisuja
  • WETT - kokonaislogistiikkaa yrityksellenne
Online-tarjouspyynto:
Thanks
Your request has been sent
Error
Fill in the fields highlighted in red

Mitä asiakirjoja tarvitaan tullaukseen Venäjällä:

notaarin vahvistama kopio Tilaajan yhtiöjärjestyksestä; notaarin vahvistamina kopio Tilaajan perustamissopimuksesta tai perustajaluettelo (osakasluettelo) (jos sellainen on olemassa); notaarin vahvistama kopio päätöksestä perustaa Tilaaja; notaarin vahvistama kopio Tilaajan osakkaina olevien oikeushenkilöiden perustamisasiakirjoista; notaarin vahvistama kopio todistuksesta, joka osoittaa, että Tilaaja on merkitty Valtion yhtenäiseen oikeushenkilörekisteriin (tai Valtion yhtenäiseen yksityisyrittäjärekisteriin); notaarin vahvistama kopio todistuksesta, josta ilmenevät Tilaajan rekisteröinti oikeushenkilönä (tai yksityisyrittäjänä) verovirastossa sekä INN-, OGRN- ja KPP-tunnukset; tilaajan viime tilikauden tase alkuperäiskappaleena, jossa on veroviranomaisen hyväksymismerkintä; alkuperäiskappaleena pankin todistus siitä, että Tilaaja on avannut tilejä (valuutta- ja ruplatilejä) ulkomaankaupan harjoittajana (voimassaoloaika 1 kuukausi); tilaajan varmentamana kopio Tilaajan jäsenten (osakkaiden) pöytäkirjasta tai kopio Tilaajan ainoan jäsenen (osakkaan) päätöksestä nimittää yksijäseninen toimeenpanoelin; tilaajan varmentama kopio Tilaajan yksijäsenisen toimeenpanoelimen nimitysmääräyksestä; kopio Tilaajan yksijäsenisen toimeenpanoelimen passista; tilaajan varmentama kopio pääkirjanpitäjän nimitysmääräyksestä; kopio Tilaajan pääkirjanpitäjän passista; alkuperäisenä Valtion yhtenäisestä oikeushenkilörekisteristä (tai Valtion yhtenäisestä yksityisyrittäjärekisteristä) saatu ote, joka osoittaa, että Tilaaja on merkitty valtion rekisteriin oikeushenkilönä (tai yksityisyrittäjänä) (voimassaoloaika 1 kuukausi); tilaajan varmentama kopio Tilaajan yksijäsenisen toimielimen työluvasta (jos hän on ulkomaan kansalainen); tilaajan varmentama kopio Tilaajan yksijäsenisen toimielimen (ulkomaan kansalaisen) rekisteröinnistä asuinpaikalla; tilaajan varmentama kopio Tilaajan kotipaikalla sijaitsevien tilojen vuokrasopimuksesta (tai kopio asiakirjasta, joka vahvistaa Tilaajan omistusoikeuden sen kotipaikalla sijaitseviin tiloihin).
Yhteistyökumppanimme
jatkuu