• WETT – logistiikkakumppaninne lähtiessänne
  Venäjän, IVYn ja Euroopan markkinoille
 • WETT – kokonaisvaltaisia ja tehokkaita kuljetus-,
  tullaus- ja varastointiratkaisuja
 • WETT - kokonaislogistiikkaa yrityksellenne
Online-tarjouspyynto:
Thanks
Your request has been sent
Error
Fill in the fields highlighted in red

Tavaravaunutyypit

Vaunu on rautateiden liikkuvan kaluston yksikkö. Vaunu on tarkoitettu tavaroiden tai matkustajien kuljetukseen ja varustettu käyttötarkoituksen mukaisesti, minkä lisäksi siihen kuuluvat junaan kytkemistä varten tarvittavat laitteet.
Vaunujen käyttömahdollisuuksia kuvaavia tärkeitä ominaisuuksia ovat: kantavuus, taarapaino, akseliluku, korin tilavuus, lattiapinta-ala, ulottuvuusmitat sekä suurin sallittu nopeus.
Vaunun kantavuus tarkoittaa suurinta kyseisessä vaunussa sallittua kuorman painoa. Nykyisten neliakselisten yleistavaravaunujen kantavuus on 68–71 tonnia ja kahdeksanakselisten 120–132 tonnia. Erikoistavaravaunujen kantavuus puolestaan riippuu kuljetettavan tavaran lajista. Esimerkiksi henkilöautoja kuljettavan avovaunun kantavuus on vain 20 tonnia, mutta 32-akselisen ison nivelvaunun kantavuus voi olla jopa 500 tonnia.
Vaunuja on erityyppisiä:
Umpivaunu
Kantavuus: 25-72 tonnia.
Umpivaunu on joka puolelta umpinainen tavaravaunu. Siinä kuorma on suojassa huonolta säältä, varkailta ja kolhiintumiselta. Tätä kalustotyyppiä käytetään yksikkötavaran kuljetukseen (paperi, huonekalut, renkaat, juomat, säilykkeet).
Umpivaunuja on kahta tyyppiä:
 • Yleistavaravaunuissa kuljetetaan kappale- ja irtotavaraa. Asianmukaisesti varustettuna voidaan käyttää myös matkustajakuljetukseen.
 • Erikoistavaravaunuissa kuljetetaan nauta- ja siipikarjaa, henkilöautoja, rullapaperia, kylmävalssattua terästä rullina ja nippuina, apatiittirikastetta ym.
Jäähdytysvaunut
 • Kantavuus: 25-40 tonnia.
Jäähdytysvaunut ovat tuoretavaran kuljetukseen tarkoitettuja umpivaunuja. Vaunuun sijoitetuilla laitteilla saadaan aikaan sopivat säilytysolosuhteet tuotteille (liha, kala, voi, hedelmät, vihannekset yms.).
Korkealaitainen avovaunu
 • Kantavuus: neliakseliset 22–75 tonnia, kahdeakseliset 69–130 tonnia.
Korkealaitainen avovaunu – on tarkoitettu yläkautta kuormattaville rahdeille, joihin kuuluvat irtotavara, putket, puutavara, sahatavara sekä kontit ja muut rahdit, joita ei tarvitse suojata sateelta. Vaunussa ei ole kattoa, joten kuormaus ja kuorman purkaminen on kätevää. Korkealaitaisessa avovaunussa voi olla purkausluukkuja lattiassa ja avautuvat sivuseinät tai aukoton kori.
Avovaunu
Kantavuus 70-73 tonnia.
Avovaunu on tarkoitettu kuormaulottuman ylittäville ja ylisuurille kuormille sekä kuljettamaan kaikenlaista teknistä kalustoa (traktorit, kaivinkoneet, linja-autot), kontteja ja laitteita, joita ei tarvitse suojata säältä. Yleisavovaunuissa kuljetetaan monenlaisia kuormia, erikoisavovaunuissa jotain tiettyä kuormalajia.
 • Yleisavovaunuissa on vahva hitsattu teräsalusta, joka on päällystetty puulla tai puulla ja metallilla, sekä metalliset kääntyvät sivu- ja päätylaidat. Avovaunun lattian päällyste on lujitettu aluskehyksen lisäpalkeilla. Avatut päätylaidat toimivat siirtosiltoina kuormattaessa omalla konevoimalla kulkevaa pyöräkalustoa. Avovaunussa saa kuljettaa sekä hajautettuja että keskiosaan keskitettyjä kuormia (45 tonnia 3 metriä pitkässä ja 60 tonnia 4,3 metriä pitkässä avovaunussa).
 • Erikoisavovaunuissa ei ole laitoja, joissakin ei myöskään lattianpäällystettä. Niissä on laitteet, joilla kuormat voi kätevästi kiinnittää kuljetusta varten ja kuormausta sekä kuorman purkamista helpottaa. Erilaisissa erikoisavovaunuissa kuljetetaan suurikokoisia kontteja, puutavaraa ja henkilöautoja (kahdessa kerroksessa).
Syväkuormausvaunussa
Syväkuormausvaunussa — on pitkä akseliväli ja matala painopiste. Siinä kuljetetaan erikoissuuria kuormia (suurtehomuuntajia, vesiturbiinien osia, generaattorien staattoreita ja roottoreita, pylväitä, jalustoja), joita ei niiden koon ja (tai) painon takia voi kuljettaa muissa vaunuissa. Syväkuormausvaunuja on viittä tyyppiä: Tasapohjaisissa syväkuormavaunuissaon kaarevan parrun muotoinen pääkannatuspalkki, jonka alaosassa kuormaustaso sijaitsee.
 • Pääpalkin keskiöt (yleensä pallomaiset) nojautuvat apupalkkeihin (liitospalkkeihin) tai suoraan vaunun teliin. Tasapohjaisten syväkuormavaunujen kantavuus on 55–220 tonnia (riippuen akseliluvusta, kuormaustason pituudesta ja sen korkeudesta kiskonselästä).
 • Notkopohjaiset suurkuormavaunut eroavat tasapohjaisista syväkuormavaunuista siten, että pääpalkin (alustan) muoto on suora.
 • Sivukannatuspalkeilla varustetun suurkuormavaunun pääkannatuspalkissa on telien välisessä keskiosassa syvennys (”kaivo”) kahden sivuelementin välissä. ”Kaivon” alaosassa on liikkuvat palkit kuorman tukemiseen. Sivukannatuspalkeilla varustettujen suurkuormavaunujen kantavuus on 60–120 tonnia.
 • Yhteenkytketyt suurkuormavaunut koostuvat kahdesta kantavasta lavasta (yksiköstä), joissa on kääntöalustat pitkien raskaiden kuormien tuentaan ja kiinnitykseen sekä välilavat, jotka lisäävät pituutta ja sitovat vaunujen yksiköt toisiinsa. Vaunujen yksiköt on yhdistetty lyhennetyillä automaattikytkimillä ilman joustolaitteita. Yhteenkytkettyjen suurkuormavaunujen perustyypit ovat 12-akselinen (kantavuus 120 tonnia), 16-akselinen (240 tonnia) ja 32-akselinen (480 tonnia).
 • Schnabel-vaunut koostuvat kahdesta yksiköstä, joiden konsolin muotoiset pääkannakkeet tukeutuvat palkkijärjestelmän kautta teleihin. Kuorma sijoitetaan kahden konsolin väliin yleensä apukannatuspalkeille (joskus ilman niitä). Kuorma (tai apupalkit) kiinnitetään alaosassa konsoleihin silmukoiden ja akselien avulla. Ylhäällä kuorma (tai palkit) puristetaan konsolien tukien väliin painovoimavaikutuksella. Schnabel-vaunuissa on hydraulinen nosturijärjestelmä kuormausta ja kuorman purkamista varten sekä konsolien tukemiseen vaunun yksikköjä erotettaessa. Vaunuja on 16-akselisia (kantavuus 220 tonnia), 20-akselisia (300 tonnia) sekä 28-akselisia (400 ja 500 tonnia).
Tank Car
Tank Car is kind of railway rolling stock designed to transport liquid commodities, oil and oil products, chemical and aggressive liquids (acids, leach, and other composite substances), liquefied gas (propane-butane, oxygen), water, milk (milk car), molasses. Tank cars are also used for carrying flour and cement. Tank car differentiation:
 • Tyypin mukaan:
  yleissäiliövaunut öljytuotteiden kuljetukseen
  erikoissäiliövaunut erityisten tavaralajien kuljetukseen
 • Rakenteen mukaan:
  säiliövaunut, joissa on aluskehys
  säiliövaunut, joissa ei ole aluskehystä
 • Akseliluvun mukaan:
  neliakseliset
  kahdeksanakseliset
 • Tilavuuden mukaan:
  60 tonnia
  120 tonnia
  125 tonnia.
Kippivaunussa
 • Kantavuus: enintaan 180 tonnia.
Kippivaunussa– kuljetetaan irtotavaraa (hiili, malmi, maa, hiekka, sepeli). Sen suurin etu on, että ei tarvitateknisin laittein varustettuja purkupaikkoja.
Yhteistyökumppanimme
jatkuu